Mål 6 – Rent vand og sanitet

Adgang til rent vand, sanitet og hygiejne er det mest basale menneskelige behov for sundhed og velvære.

Fokus for FN’s Verdensmål 6 er derfor at sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle. Dette omfatter beskyttelse af vandrelaterede økosystemer ved at sikre, at der ikke udledes skadelige stoffer i vandet.

Vi bidrager i øjeblikket til dette mål ved at sikre, at vores rørsystemer til brugsvand ikke afgiver skadelige stoffer i vandet. Desuden opfylder vores produkter de højeste standarder for nationale test, der lever op til alle certificeringer, standarder og forventninger. Dette sikrer produkter af høj kvalitet og lang levetid.

Vi fortsætter med at opretholde den høje sikkerhedsstandard for vores brugsvandssystemer ved at udvikle og designe løsninger, der sikrer det højeste niveau af vandkvalitet og muliggør bæredygtig vandforvaltning.

For mere information om FN's Verdensmål 6 for bæredygtig udvikling; https://sdgs.un.org/goals/goal6