Ansvarligt forbrug og produktion

Selvom væksten er aftaget, fortsætter det globale materielle fodaftryk med at vokse. Derfor er formålet med mål 12 at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Dette omfatter også sikker håndtering af affald og reduktion af udslip fra produktionsanlæg.

Roth bidrager til dette mål ved at designe og udvikle produkter, der er fremstillet til at holde i mange år. På sigt vil vi være fuldstændig transparente omkring vores produkters miljøaftryk. Derudover vil vi støtte overgangen til vedvarende energi i de lande, hvor vi opererer.

For mere information om FN's Verdensmål 12 for bæredygtig udvikling, besøg https://sdgs.un.org/goals/goal12