Fejlkoder

- Typiske fejlkoder

Fejlkoder - Typiske fejlkoder

Her kan du finde løsninger til de mest almindelige fejlkoder, som forekommer i vores produkters display. Klik på nedenstående links og fejlkoder vil fremkode.
Hvis du ikke finder de svar, du leder efter, er du naturligvis velkommen til at sende os en mail.

Roth Minishunt trådløsVisning på displayetForklaring Handling/årsag
Modtager for en enkelt rumtermostatPower-LED blinkerIngen forbindelse med termostaten > 20 minutter.Udskift batterierne eller flyt termostaten tættere på kontrolenheden
Roth Touchline® SL Plus rumtermostat"UnA"Temperaturen kan ikke indstillesTilmeld termostaten
 "Err"Tilmeldingen mislykkedesPrøv at registrere den igen
 "err"Der opstod en fejl under kalibreringenPrøv at gentage kalibreringen – undgå at røre
ved forsiden af termostaten under kalibrerin-
gen
 "--.-%"Fugtighedssensoren er beskadiget Termostaten skal udskiftes
 "--.-*" Temperatursensoren er beskadigetTermostaten skal udskiftes

 

Roth Minishunt Plus trådløs reguleringVisning på displayetForklaring Handling/årsag
Modtager for en enkelt rumtermostatPower-LED blinkerIngen forbindelse med termostaten > 20 minutter.Udskift batterierne eller flyt termostaten tættere på kontrolenheden
Roth Touchline® PL/Roth Touchline® Standard rumtermostat"---"Temperaturen kan ikke indstillesTilmeld termostaten
 "Err"Tilmeldingen mislykkedesPrøv at registrere den igen
 "Lo "Lavt batteriniveauSkift batteri inden længe
Roth trådløs rumtermostat, Avanceret"UnA"Temperaturen kan ikke indstillesTilmeld termostaten
 "Err"Tilmeldingen mislykkedesPrøv at registrere den igen
 "E00"Fremløbsføler er ikke tilsluttet kontrolenheden, eller den tilsluttede føler er defekt.Tilslut/udskift fremløbsføler

 

Roth RTL-ventil med trådløs rumtermostatVisning på displayetForklaring Handling/årsag
Modtager for en enkelt rumtermostatPower-LED blinkerIngen forbindelse med termostaten > 20 minutter.Udskift batterierne eller flyt termostaten tættere på kontrolenheden
Roth Touchline® SL Plus rumtermostat"UnA"Temperaturen kan ikke indstillesTilmeld termostaten
 "Err"Tilmeldingen mislykkedesPrøv at registrere den igen
 "err"Der opstod en fejl under kalibreringenPrøv at gentage kalibreringen – undgå at røre ved forsiden af termostaten under kalibreringen
 "--.-%"Fugtighedssensoren er beskadiget Termostaten skal udskiftes
 "--.-*" Temperatursensoren er beskadigetTermostaten skal udskiftes

 

Roth Touchline PL®Visning på displayetForklaring Handling/årsag
Roth Touchline® PL rumtermostat"---"Temperaturen kan ikke indstillesTilmeld termostaten
 "Err"Tilmeldingen mislykkedesPrøv at registrere den igen
 "Lo "Skift batteri inden længeSkift batteri inden længe
    
Roth Touchline PL - 2 kanalerVisning på displayetForklaring Handling/årsag
Roth Touchline® PL kontrolenhed, 2 kanalerPower-LED blinkerIngen forbindelse med termostaten > 20 minutter.Udskift batterierne eller flyt termostaten tættere på kontrolenheden
Roth Touchline® PL/Roth Touchline® Standard rumtermostat"---"Temperaturen kan ikke indstillesTilmeld termostaten

 

Touchline® BLVisning på displayetForklaring Handling/årsag
Roth Touchline® BL trådført rumtermostat med digitalt display" --.-*" Temperatursensoren er beskadigetTermostaten skal udskiftes

 

Touchline® SLVisning på displayetForklaring Handling/årsag- dansk
Roth Touchline® SL Plus rumtermostat"UnA"Temperaturen kan ikke indstillesTilmeld termostaten
 "Err"Tilmeldingen mislykkedesPrøv at registrere den igen
 "err"Der opstod en fejl under kalibreringenPrøv at gentage kalibreringen – undgå at røre ved forsiden af termostaten under kalibreringen
 "--.-%"Fugtighedssensoren er beskadiget Termostaten skal udskiftes
 "--.-*" Temperatursensoren er beskadigetTermostaten skal udskiftes
    
Roth Touchline® SL Standard rumtermostat"UnA"Temperaturen kan ikke indstillesTilmeld termostaten
 "Err"Tilmeldingen mislykkedesPrøv at registrere den igen
 "err"Der opstod en fejl under kalibreringenPrøv at gentage kalibreringen – undgå at røre ved forsiden af termostaten under kalibreringen
 "--.-%"Fugtighedssensoren er beskadiget Termostaten skal udskiftes
 "--.-*" Temperatursensoren er beskadigetTermostaten skal udskiftes
 "lo" + “bAt”Batteriniveauet er under 10%.Skift batteri inden længe
    
Roth Touchline® SL radiatormotorEO1Kalibreringsfejl 1.
Stempeltilbagetrækning til monteringspositionen tog for lang tid.
Låst/beskadiget motor-stempel. Kontrollér enheden, og kalibrer motoren igen.
(Fejl vises på masterkontrolenheden)
Fejlene vises sammen med følgende andre oplysninger:
- Fejlnummer
- Aktuator-nummer, zonenummer
- Varighed
Eksempel:
Fejl 2
Aktuator 3 – Zone 6
Varighed: 26 min.
EO2Kalibreringsfejl 2.
Maks. forlængelse af stempel, fordi det ikke mødte modstand under kalibrering.
Radiatormotoren er ikke skruet korrekt fast/helt fast på ventilen
- Motor-bevægelsen var for stor, eller der blev fundet en ikke-proprietær ventil
- Fejl i måling af motorbelastning.
Kontrollér enheden, og kalibrer motoren igen.
 EO3Kalibreringsfejl 3.
For kort stempelforlængelse. Stemplet møder modstand for tidligt under kalibreringen.
Motorbevægelsen var for lille, eller der blev fundet en ikke-proprietær ventil
- Fejl i måling af motorbelastning.
- Unøjagtig måling af motorbelastning på grund af lavt batteriniveau (tjek niveauet på kontrolenheden)
Kontrollér enheden, og kalibrer motoren igen.
 EO4Kommunikationsfejl i motor-feedback.
Radiatormotoren har ikke modtaget nogen datapakke via trådløs kommunikation de sidste "X" minutter.
Når denne fejl vises, indstiller motoren sig selv til 0% åben.
Fejlen nulstilles, når der modtages en datapakke.
 Masterkontrolenheden er slukket
- Dårligt signal eller intet signal fra kontrolenheden
- Defekt radiokommunikationsmodul i motoren
 EO5Lavt batteriniveau.
Radiatormotoren registrerer udskiftningen af batteriet, når spændingen stiger, og starter kalibreringen.
Skift alle batterierne.
 EO6Ikke i brug 
 EO7Radiatormotor blokeretDer opstod en overbelastning under ændring af ventilens åbning.
Der blev registreret en overbelastning under
genkalibrering af motoren.
Kalibrer motoren igen
    
Roth Touchline® SL-vindueskontakt
(Fejl vises på masterkontrolenheden)
Ingen kommunikation
Vinduessen. "X" – Zone "X"
Varighed: "X
Eksempel: "Ingen kommunikation til vinduessensor. 1 – Zone 2
Varighed 2 min."
Oplysninger viser, hvilken vinduesåbningssensor (1 til 6) i hvilken zone (1 til 48) der har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktiv.
To mulige årsager:
- Opbrugt batteri – udskift batteriet.
- Dårlig radioforbindelse til kontrolenheden. Du kan forbedre forbindelsen ved at bruge et 5 m langt antenneforlængerkabel (sælges separat).
- Placer antennen tættere på den sensor, hvor kommunikationsproblemet forekommer.
- Hvis hovedenheden er monteret i et metalskab, skal antennen placeres uden for skabet.
Brug eventuelt en signalrepeater
(Roth Touchline® SL-repeater).
    
Roth Touchline® SL-udendørssensor
(Fejl vises på masterkontrolenheden)
 Oplysningerne viser, at udeføleren har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktiv.To mulige årsager:
- Opbrugte batterier – udskift batterierne.
- Dårlig radioforbindelse til kontrolenheden.
Du kan forbedre forbindelsen ved at bruge et 5 m langt antenneforlængerkabel (sælges separat) – placer antennen tættere på den sensor, hvor der er kommunikationsproblemer. Hvis hovedenheden er monteret i et metalskab, skal antennen placeres uden for skabet.
Brug eventuelt en signalrepeater
(Roth Touchline® SL-repeater).
   Udendørssensoren skal udskiftes.
    
Roth Touchline® SL kontrolenhed 8 kanaler, Master og Roth Touchline® SL udvidelsesmodul 8 kanaler (Andre fejl der vises på masterkontrolenheden og udvidelsesmodulet)Ingen kommunikation
Aktuator "X" – Zone "X"
Varighed: "X"
Oplysninger viser, hvilken radiatormotor (1 til 6) i hvilken zone (1 til 48) der har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktiv

To mulige årsager:
- Opbrugte batterier – udskift batterierne.
- Dårlig radioforbindelse til kontrolenheden.
Du kan forbedre forbindelsen med et 5 m langt antenneforlænger-kabel (sælges separat) – placer antennen tættere på den enhed, hvor der er kommunikationsproblemer. Hvis hovedenheden er monteret i et metalskab, skal antennen placeres uden for skabet.
Brug eventuelt en signalrepeater
(Roth Touchline® SL repeater).

 Ingen kommunikation
Rumsensor – Zone "X"
Varighed: "X
Oplysningerne viser, at rumtermostaten eller rumføleren i en bestemt zone (1 til 48) har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktiv.To mulige årsager:
- Opbrugte batterier – udskift batterierne.
- Dårlig radioforbindelse til kontrolenheden.
Du kan forbedre forbindelsen ved at bruge et 5 m langt antenneforlængerkabel (sælges
separat) – placer antennen tættere på den sensor, hvor der er kommunikationsproblemer. Hvis hovedenheden er monteret i et metalskab, skal antennen placeres uden for skabet.
Brug eventuelt en signalrepeater
(Roth Touchline® SL repeater).
 Ingen kommunikation
Gulvsensor – Zone "X"
Varighed: "X
Oplysningerne viser, at gulvtemperatursensoren i en bestemt zone (1 til 48) har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktivTre mulige årsager:
- Opbrugte batterier – udskift batterierne.
- Dårlig radioforbindelse til kontolenheden.
Du kan forbedre forbindelsen ved at bruge et 5 m langt antenneforlængerkabel (sælges separat) – placer antennen tættere på den sensor, hvor der er kommunikationsproblemer. Hvis hovedenheden er monteret i et metalskab, skal antennen placeres uden for skabet.
Brug eventuelt en signalrepeater
(Roth Touchline® SL repeater).   
3 - Placér sensoren/rumtermostaten et andet sted – tættere på kontrolenheden.
 Ingen kommunikation
Yderligere k. – Mastermo. /"X". Udv.
Varighed: "X"
Oplysningerne viser, at forbindelsen mellem mastermodulet og udvidelsesmodulerne er afbrudt, og hvor længe fejlen har været aktiv.Hvis det er en trådløs forbindelse (radioforbindelse)
- Hvis der er lang afstand mellem enhederne, kan du forbedre kommunikationen ved at bruge et 5 m langt antenneforlængerkabel (sælges separat).
Brug eventuelt en signalrepeater
(Roth Touchline® SL-repeater).
Hvis det er en kabelforbindelse:
- Kontrollér kablet og stikkene
- Kontrollér 230 V-netledningen
 Sensor beskadiget
Gulvsensor – Zone "X"
Varighed: "X

En defekt eller afbrudt gulvtemperatursensor i en bestemt zone (1 til 48) har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktiv.

Kontrollér tilslutningskablet/udskift sensoren.
 Sensor beskadiget
Rumsensor – Zone "X"
Varighed: "X"
En beskadiget rumtemperatursensor/-regula-
tor i en bestemt zone (1 til 48) har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktiv.
Udskift sensoren/rumtermostaten.
 Ingen kommunikation
"X". Udvidelse 8 kanaler/Mastermodul
Varighed: "X
Oplysningerne viser, at forbindelsen mellem en bestemt udvidelseskontrolenhed (nr. 1 til nr. 3) og masterkontrolenheden er afbrudt, og hvor længe fejlen har været aktiv.Hvis det er en trådløs forbindelse (radioforbindelse)
- Hvis der er lang afstand mellem enhederne, kan du forbedre kommunikationen ved at bruge et 5 m langt antenneforlængerkabel (sælges separat).
Brug eventuelt en signalrepeater
(Roth Touchline® SL repeater).
Hvis det er en kabelforbindelse:
- Kontrollér kablet og stikkene
- Kontrollér 230V netledningen
 Ingen kommunikation
Udvidelse 4 kanal. – Mastermo. /"X". Udv.
Varighed: "X"
Denne meddelelse viser, at der er en kommunikationsfejl mellem masterkontrolenheden med 8 kanaler og et tilsluttet modul med 4 kanaler eller en udvidelseskontrolenhed med 8 kanaler med nummer 1, 2 eller 3 med et tilsluttet modul med 4 kanaler, og hvor længe fejlen har været aktiv.Kontrollér tilslutningskablet mellem kontrolenheden med 8 kanaler og modulet med 4 kanaler
- Kontrollér 230V netledningen og strømkablet til modulet med 4 kanaler
- Tilslut kablet igen, og registrer modulet med 4 kanaler igen.
 Ingen kommunikation
Internetmod. – Mastermo.
Varighed: "X
Kommunikation mellem internet WiFi modulet og masterkontrolenheden er afbrudt på grund af et beskadiget kabel/strømafbrydelse.Kontrollér tilslutningskablet
- Prøv at tilslutte et andet kabel, og kontrollér igen.
 Forældet systemversion
"X". Udvidelse 8 kanaler/Mastermodul
Varighed: "X"
Disse oplysninger viser, hvilken enhed (masterkontrolenhed med 8 kanaler eller 8-kanals udvidelseskontrolenhed 1 til 3) der har en forældet firmwareversion, og hvor længe fejlen har været aktiv.Fejlen opstår, når en af enhederne i systemet har en gammel firmwareversion. Når fejlen opstår, fungerer visse nye funktioner i systemet muligvis ikke.
Sådan løser du problemet: Upload den nyeste firmware til alle masterkontrolenheder med 8 kanaler, udvidelseskontrolenheder med 8 kanaler og moduler med 4 kanaler i systemet.
Der anvendes den samme fil med den nyeste firmware til opdatering af alle ovennævnte enheder.
 Forkert softwareversion
"X". Udvidelse 8 kanaler/Mastermodul
Varighed: "X"
Disse oplysninger viser, hvilken enhed (masterkontrolenhed med 8 kanaler eller 8-kanals udvidelseskontrolenhed 1 til 3) der
har en ikke-kompatibel firmwareversion, og hvor længe fejlen har været aktiv.
Fejlen opstår, når en af enhederne i systemet har en gammel firmwareversion. Systemet fungerer ikke korrekt – den nyeste firmware bør uploades til alle enheder med det samme.
En enhed med en gammel firmwareversion registreres ikke af masterkontrolenheden - alle enheder skal opdateres til den samme firmwareversion, inden registreringen udføres.
 Ingen kommunikation
OpenTherm – mastermodul
Varighed: "X"
OpenTherm-kommunikationen er blevet afbrudt på grund af et beskadiget kabel/
strømafbrydelse.
Kontrollér 230V-netledningen/tilslutningskablet.
OpenTherm-kommunikation er aktiveret, og intet er tilsluttet. OpenTherm-enheden er slukket eller defekt.
    
Roth Touchline® SL kontrolenhed 4, WiFiIngen kommunikation
Aktuator "X" – Zone "X"
Varighed: "X"
Oplysninger viser, hvilken radiatormotor (1 til 6) i en bestemt zone der har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktivTo mulige årsager:
- Opbrugte batterier – udskift batterierne.
- Dårlig radioforbindelse til kontrolenheden.
Du kan forbedre forbindelsen med et 5 m langt antenneforlænger-kabel (sælges separat) – placer antennen tættere på den enhed, hvor der er kommunikationsproblemer. Hvis
hovedenheden er monteret i et metalskab, skal antennen placeres uden for skabet.
Brug eventuelt en signalrepeater
(Roth Touchline® SL repeater).
 Ingen kommunikation
Rumsensor – Zone "X"
Varighed: "X
Oplysninger viser, hvilken rumtermostat eller fumføler i en bestemt zone der har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktivTo mulige årsager:
- Opbrugte batterier – udskift batterierne.
- Dårlig radioforbindelse til kontrolenheden.
Du kan forbedre forbindelsen med et 5 m langt antenneforlænger-kabel (sælges sepa-
rat) – placer antennen tættere på den enhed, hvor der er kommunikationsproblemer. Hvis hovedenheden er monteret i et metalskab, skal antennen placeres uden for skabet.
Brug eventuelt en signalrepeater
(Roth Touchline® SL repeater).
 Ingen kommunikation
Gulvsensor – Zone "X"
Varighed: "X
Oplysninger viser, hvilken gulvføler i en given zone der har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktivTo mulige årsager:
- Opbrugte batterier – udskift batterierne.
- Dårlig radioforbindelse til kontrolenheden.
Du kan forbedre forbindelsen med et 5 m langt antenneforlænger-kabel (sælges separat) – placer antennen tættere på den enhed, hvor der er kommunikationsproblemer. Hvis hovedenheden er monteret i et metalskab, skal antennen placeres uden for skabet.
Brug eventuelt en signalrepeater
(Roth Touchline® SL repeater).
 Sensor beskadiget
Gulvsensor – Zone "X"
Varighed: "X
En defekt eller afbrudt gulvtemperatursensor i en bestemt zone har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktiv.Kontrollér tilslutningskablet/udskift sensoren
 Sensor beskadiget
Rumsensor – Zone "X"
Varighed: "X"
En beskadiget rumtemperatursensor/rumtermostat i en bestemt zone har rapporteret en kommunikationsfejl, og hvor længe fejlen har været aktiv.Udskift sensoren/rumtermostaten.