Bæredygtig energi

Selvom vi oplever en stigning i brugen af ​​vedvarende energi og energieffektivitet generelt, sker fremskridtene ikke hurtigt nok. Vi oplever stadig energifattigdom, hvilket betyder, at forbrugerne er tvunget til at reducere deres energiforbrug i en grad, der påvirker deres sundhed og velvære negativt. Kernen i FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling #7 er at sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Roth bidrager i øjeblikket til dette mål ved at bringe energieffektive, holdbare produkter og systemer af høj kvalitet på markedet. Disse principper er også en integreret del af udviklingen og designet af nye produkter.

I 2023 begyndte vi at kortlægge vores energiforbrug både for Roth North Europe A/S og vores datterselskaber. Disse data vil være afgørende for at fastsætte de mål, vi sætter for fremtidigt energiforbrug på vores lokationer.

Vores mål er at følge med den teknologiske udvikling og vi stræber efter yderligere at forbedre vores produkters energieffektivitet. Vi vil også fokusere på at reducere energiforbruget og udnytte vedvarende energikilder på vores kontorer.

For mere information om FN's Verdensmål 7 for bæredygtig udvikling besøg; https://sdgs.un.org/goals/goal7