Anstændige jobs og økonomisk vækst

Der er behov for at øge beskæftigelsesmulighederne og reducere uligheden på arbejdsmarkedet. Derfor er fokus i mål 8, at fremme bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændige jobs for alle. Dette inkluderer at opnå højere produktivitetsniveauer gennem teknologisk opgradering og innovation. Roth stræber efter at øge gennemsigtigheden i vores forsyningskæde og være en del af samarbejder, der fremmer bæredygtige løsninger og resultater. Vi ønsker at levere vækst og stabile finansielle resultater, så vi kan fortsætte med at innovere og skabe løsninger, der er up-to-date med den hurtige teknologiske udvikling. Ved at opnå dette kan vi investere yderligere i udviklingen af fremtidige produkter, der understøtter en bæredygtig omstilling.

Som en stolt familieejet organisation er det vigtigt, at vi sikrer både fair og bæredygtige standarder i forhold til leverandører, kunder og vores medarbejdere. Fremover vil vi bruge vores adfærdskodeks som retningslinje for vores værdier, regler og principper for vores adfærd og handlinger. Dette inkluderer støtte til en sund balance mellem arbejde og privatliv for vores medarbejdere samt vores nultolerance over for enhver form for diskrimination.

For mere information om FN's Verdensmål 8 for bæredygtig udvikling, besøg:
https://sdgs.un.org/goals/goal8