EPD

Miljøvaredeklarationer

Roth miljøvaredeklarationer (EPD)

Miljøvaredeklarationer eller EPD (Environmental Product Declarations), dokumenterer et produkts miljømæssige egenskaber og udarbejdes i forhold til europæiske og internationale standarder. De verificeres af en uafhængig tredjepart, hvilket sikrer transparant og ensartet miljødokumentation.

Miljøvaredeklarationerne er baseret på en livscyklusvurdering – LCA (Life Cycle Assessment), der udvikles på baggrund af specifikke data fra det givne produkt samt producent.

Resultatet heraf er en række miljøpåvirkningskategorier som bl.a. global opvarmning, nedbrydelse af ozonlaget, udtynding af naturressourcer og forsuring af jord samt vandløb.

Roth North Europe A/S udvikler løbende EPD’er på flere produkter. Det giver rådgivere, arkitekter og andre eksperter i byggeriet mulighed for at benytte sig af vores produktspecifikke EPD’er for at danne sig et billede af en bygnings samlede miljøpåvirkning.

Roth North Europe A/S har valgt den norske udbyder EPD-Norway (https://www.epd-norge.no/) til at verificere og offentliggøre vores EPD'er. Samarbejdet garanterer, at vores EPD'er er i overensstemmelse med relevante internationale og europæiske standarder og metodevejledninger.

EPD-Norge er en del af ECO Platform, som har fokus på harmonisering og standardisering af internationale regler for produktkategorier (PCR). Dette sikrer udviklingen og leveringen af troværdige og videnskabeligt korrekte data om produkter.

Dette er din garanti for en gennemsigtig miljødokumentation, da Roth EPD'er afspejler den faktiske mængde og type råmaterialer, der anvendes i vores produkter, samt i produktionen.

Se vore EPD’er her.

Har du spørgsmål til vores EPD'er eller ønsker en projektspecifik EPD, kan du kontakte sustainability@remove-this.roth-northeurope.com, og vi vil hjælpe dig videre.

Downloads

Få mere at vide i vores brochure