Roth QuickTemp varmefordelingsplader til forskalling

Roth QuickTemp varmefordelingsplader til forskalling er specielt udformet således, at gulvvarmeanlægget ikke forøger byggehøjden i forhold til en normal gulvkonstruktion. Varmefordelingspladerne til forskalling leveres til 16 og 20 mm gulvvarmerør.


Varmefordelingspladerne monteres på forskallingen som er fastgjort til strøer eller bjælkelaget. Afstanden mellem forskallingsbrædderne skal være ca. 19 mm for 16 mm rør, og ca. 23 mm for 20 mm rør. Centerafstanden mellem spalterne hvor rørene skal ligge skal være 300 mm. Varmefordelingspladerne har langsgående spor hvor Roth X-PERT S5® eller Roth Alu-LaserPlus®trykkes ned i og dermed fastgøres. Pladernes spor er format således at røret bliver fastlåst og fungere som „rørholder“.

 

Tekniske data

Roth QuickTemp varmefordelingsplade for 16 mm rør VVS-nr.: 339217.216
Materiale0,7 mm aluminiumsplade
Længde1.200 mm
Bredde260 mm
Matrialeforbrug2,7 stk/m²
Rørforbrugca. 3,3 m/m²
KnækanvisningFor hver 200, 400, og 600 mm
Roth QuickTemp varmefordelingsplade for 20 mm rør VVS-nr.: 339217.020
Materiale0,5 mm aluminiumsplade
Længde1.200 mm
Bredde260 mm
Matrialeforbrug2,7 stk/m²
Rørforbrugca. 3,3 m/m²
KnækanvisningFor hver 200, 400, og 600 mm

Montagevejledning
1. Forskallingen i passende tykkelse fastgøres med 2 søm i hver bjælke eller strø. Forskallingen skal have en tykkelse passende til det ønsket anvendte overgulv.
Det første forskallingsbræt lægges 50 mm fra ydervæggen og lægges herefter med en spalteafstand på hhv. 19 mm (for 16 mm rør) eller 23 mm (for 20 mm rør).
For at lette udlægningen af rørene ved vendingerne, skal brædderne ikke fastgøres i den sidste bjælke/ strø før rørene er lagt.


2. Derefter kan udlægningen af varmefordelingspladerne begynde. Pladerne trykkes ned i spalterne mellem forskallingsbrædderne og skal lægges med en indbyrdes afstand på ca. 20 mm, evt. forskudt til pladerne ved siden af.


3. Inden udlægningen af rørene skal man sikre sig, at sporene er helt rene og fri for snavs. Udlægningen af rørene efter Roth’s anbefalet udlægningsmønster. Ved enderne bukkes røret 180 grader og føres under forskallingen og derefter tilbage i næste spor. Rørene skal ligge helt nede i sporene og må ikke ligge i niveau over pladernes overkant. Hvor rørene bukkes, skal man sikre sig, at rørene kan ekspandere.


4. Den sidste rørende fadtgøres til fordelerrøret og røret er klar til trykprøvning og indregulering. Gulvvarmeinstallationen er nu klar til overgulet. Inden overgulvet udlægges efter gulvfabrikantens anvisninger, skal der lægges en gulvpap, foam eller lignende. Overgulvet bør ikke være tykkere end 28 mm. Tæpper, vinyl mv. kræver et mellemgulv på min. 18 mm spånplade eller lignende.

Vi forbeholder os ret til konstruktionsændringer uden forudgående meddelelse.

Tilbehør:

Roth X-PERT S5® 16 mmá 90 m087207.216
Roth X-PERT S5® 16 mmá 200 m087207.235
Roth X-PERT S5® 16 mmá 650 m087207.237
Roth Alu-LaserPlus® 16 mmá 100 m087100.216
Roth Alu-LaserPlus® 16 mmá 240 m087100.246
Roth Alu-LaserPlus® 16 mmá 500 m087100.276
Roth X-PERT S5® 20 mmá 120 m087207.220
Roth X-PERT S5® 20 mmá 240 m087207.240
Roth X-PERT S5® 20 mmá 600 m 087207.249
Roth Alu-LaserPlus® 20 mmá 100 m087100.220
Roth Alu-LaserPlus® 20 mmá 240 m087100.250

 

  • Minimum 28 x 95/28 x 120 mm justeret forskalningsbrædt lægges på bjælkelaget
  • Spalteåbning 17-20 mm
  • C/C afstand 200/300 mm
  • Roth QuickTemp varmefordelingsplader til forskalling
  • Enkel montering

 

Vil du vide mere om vores produkter?

Downloads

Få mere at vide i vores brochurer og datablade