Roth Touchline® SL kontrolenheden med blåt display

Roth Touchline® SL - Udfør alt ledningsarbejde


Roth Touchline® SL - Indstilling af lokalt sprog


Roth Touchline® SL - Tilmeld en rumtermostat


Roth Touchline® SL - Forbind kontrolenhed master og udvidelsesmodul

Roth Touchline® SL - Tilmeld en rumføler


Roth Touchline® SL - Vis oversigt over master kontrolenheden


Roth Touchline® SL - Oplysninger på displayet


Roth Touchline® SL - Quickguide til opsætning