Roth gulvvarmesystem - Komplette systemer der er enkle at installere

Roth har produceret gulvvarmesystemer i mere end 40 år og udvikler konstant systemerne. Systemerne er hovedsageligt fremstillet i Tyskland, hvilket garanterer tysk nøjagtighed og kvalitet. Når du bruger en komplet Roth gulvvarmeløsning, sikrer du en ensartet kvalitet, og du kan være sikker på, at alt passer sammen. Det giver en hurtigere arbejdsproces og en tryghed for kvaliteten.

Alle typer gulvvarme

Vi har alle typer gulvvarme - fra de traditionelle systemer i beton til systemer med hurtig reaktionstid og lav byggehøjde. Vores hurtigregulerende gulvvarmesystemer har en reaktionstid helt ned til 18 minutter. Det sparer energi og giver optimal komfort, fordi man hurtigt opnår den ønskede gulvtemperatur. Derfor er vores hurtigregulerende gulvvarme også et perfekt valg til lavenergihuse, hvor hurtig reaktionstid er særlig vigtig.

Renovering med lav byggehøjde
Hvis du er i gang med et renoveringsprojekt har du mulighed for med fordel at lægge vores hurtigregulerende systemer med lav byggehøjde ovenpå et eksisterende gulv. Fordelen ved det er, at det kan spare dig og dine kunder for både tid og penge. Vores gulvvarmesystemer fås helt ned til 14 mm byggehøjde.

Intelligent gulvvarmeregulering
Alle vores systemer kan reguleres med en smartphone eller tablet, hvis man anvender Roth Touchline rumtermostater. Resultatet for dine kunder er høj komfort, fleksibilitet og et energirigtigt system.

Gulvvarmevejledning
Det er undergulvet der bestemmer hvilket system der passer bedst. Her finder du et overblik over vores systemer der passer til din byggesituation, hvad enten det drejer sig om løsninger støbt i beton eller trækonstruktioner:

Støbt i beton:
   
Roth Flipfix® systemplade
Roth Flipfix® systempladen kan anvendes både til nybyggeri og renoverings opgaver hvor der regnes med støbt beton som bærende lag. Systempladen er designet som en foldbar plade der dækker et areal på 25 m2 , dette gør at produktet er meget let men også let at håndtere på byggepladser.
Roth Flipfix® systempladen er et pladesystem udviklet til konstruktioner, hvor man ønsker at støbe ovenpå gulvvarmeslangerne. Læs mere her.
Roth system indstøbt i beton med monteringsskinne
Roth monteringskinner anvendes i stedet for at binde rørene på nettet. Læg Roth monteringsskinner på isoleringen og fastgør dem med clips. Skinnerne sikrer at rørene ligger fast, og har den rigtige afstand mellem sig, samt at rørene fastholdes i den rette dybde i betonen, når man støber. Læs mere her.
   
Roth systemer indstøbt i beton med ståltrådsbindere
Røret fastgøres med ståltrådsbindere til et armeringsnet, som både fungerer som rørholder og er med til at styrke betonen. Armeringsnettet skal være hævet ca. 10 mm fra den underliggende isolering, og der skal udlægges en fugtspærre umiddelbart under gulvvarmerørene.
Hvis du ikke anvender ståltrådsbindere, kan du i stedet anvende clips, der fungerer både som rørholder og hæver armeringsnettet over isoleringen. Læs mere her.
Roth Original Tacker® Systemplader
Systemet består af Roth Original Tacker® systemplader, Roth pistol og Roth Original Tacker® rørclips. Roth Original Tacker® systemplade er forsynet med en kraftig plastdug som kan holde rørclipsen nede. Gulvvarmerørene fastgøres med rørclips, som pistolen lades med. Roth Original Tacker® systemplade er forsynet med afmærkning og sikrer den rette rørafstand.
Roth Original Tacker® systemplad kan bruges både til nybyggeri og renoveringsopgaver hvor der anvendes betonlag med indstøbte gulvvarmerør. Læs mere her.
   

Roth Systemplade PS20, PS25 Silence, EPS30 og EPS50
Roth Systemplade PS20, PS25 Silence, EPS 30/10, EPS 50/30 kan anvendes til nybyggeri og renoveringsopgaver, hvor gulvvarmerørene skal indstøbes i beton eller flydespartel. Det er et pladesystem udviklet til konstruktioner, hvor man ønsker at støbe ovenpå gulvvarmeslangerne.
Ved udlægning trykkes pladerne sammen med overlap, således at de bliver liggende og samtidig sikre at betonen eller flydespartel ikke kan løbe under pladerne. Læs mere her.
 

Systemløsningerne kan bruges ovenpå beton og trækonstruktioner:
Til renovering og nybyggeri hvor reaktionstid og byggehøjde er afgørende
   
Roth ClimaComfort® system
Roth ClimaComfort® er et system med en lav byggehøjde på kun 17 mm, der kan anvendes til installationer på nye og eksisterende bærende underlag. Roth ClimaComfort® systemet er specielt velegnet til vådrum og ved renovering i den ældre boligmasse.
Systemet kan installeres i både gulv og væg og kan altså anvendes som "radiator" i rum, hvor gulvfladen ikke er stor nok til at dække rummets varmetab. Opbygningen har en lav vægt og massefylde, hvilket giver en hurtigere reaktionshastighed end en traditionel støbt konstruktion. Læs mere her.
Roth Compact® system
Roth Compact® system er specielt udviklet til installation af gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigt regulerende system med lav byggehøjde, og derudover har systemet også trinlydsdæmpende egenskaber. Systemet er særdeles velegnet til både nybyggeri såvel som til renoveringsopgaver.
Roth Compact® system kan installeres flydende alle steder, hvor der er et stabilt og bærende underlag af træ eller beton. Systemet kan afsluttes med et valgfrit trægulv eller klinker. Læs mere her.
 


   
Roth Universal spånpladesystem
Roth universal spånpladesystem er udviklet til brug på Strøkonstruktion og på hård gulvisolering. Til brug både i nybyggeri og ved renoveringsopgaver. Systemet består af 22 mm plader og vendeplader med spor til 16 mm gulvvarmerør.
Ved korrekt valg af Roth Varmefordelingsplade sikres en ensartet overfladetemperatur og mulighed for en høj ydelse. Som tilbehør til systemet kan man på strøkonstruktioner anvende en vendeplade, men man kan også vælge af fræse sporene selv. Læs mere her.
Roth Universalplade EPS 30
Pladen er beregnet til at lægge på stabile underlag af beton, træ mv., men kan også bruges på anden isolering. Du får et energi-effektivt gulvvarmeanlæg med en høj grad af komfort, som opfylder kravene om hurtig regulering af varmen, som beskrevet i varmenormen DS469. Derudover behøver systemet kun lave, energirigtige vandtemperaturer, som giver et lavere forbrug særligt i anlæg med varmekilder som varmepumper, fjernvarmeanlæg og kondenserende kedler. Læs mere her.
   
Træbjælkelag med Roth varmefordelingsplader
til forskalling

Roth varmefordelingsplader til forskalling er specielt udformet således, at gulvvarmeanlægget ikke forøger byggehøjden i forhold til en normal gulvkonstruktion.
Varmefordelingspladerne til forskalling leveres til 16 og 20 mm gulvvarmerør. Varmefordelingspladerne monteres på forskallingen som er fastgjort til strøer eller bjælkelaget.
Varmefordelingspladerne har langsgående spor hvor Roth X-PERT S5® eller Roth Alu-LaserPlus® trykkes ned i og dermed fastgøres. Pladernes spor er format således at røret bliver fastlåst og fungere som „rørholder“. Læs mere her.
Roth varmefordelingsplade på forskalling
Roth varmefordelingsplade til gulve med forskalling er specielt udformet således, at gulvvarmeanlægget ikke forøger byggehøjden i forhold til en normal gulvkonstruktion. Forskallingen skal have en indbyrdes centerafstand på 300 mm, og isoleringen skal ligge helt op under varmefordelingspladen.
Pladerne har to langsgående spor, hvori 20 mm X-PERT S5® rørene kan trykkes fast, og de er udformet således, at når røret er presset ned i sporet, fastlåses det, og pladen fungerer som „rørholder“.
Forskallingen holder varmepladen op imod gulvet og sikrer dermed den idelle varmeoverførelse, der er forudsætningen for et lavtemperatur gulvvarmeanlæg. Læs mere her.
   
Træbjælkelag med Roth varmefordelingsplade,
selvbærende

Roth selvbærende varmefordelingsplade til gulve med strøer er specielt udformet således, at gulvvarmeanlægget ikke forøger byggehøjden i forhold til en normal gulvkonstruktion. Strøer eller bjælkelag skal have en indbyrdes centerafstand på de normale 600 mm, og isoleringen skal ligge helt op under varmefordelingspladen, så isoleringen berører undersiden af varmefordelingspladen.
Den selvbærende varmeplade er konstrueret, så den hele tiden presser op imod gulvet og dermed sikrer den ideelle varmeoverførelse, der er forudsætningen for et lavtemperaturanlæg. Læs mere her.
Roth Silencio trinlydsdæmpende plader
Roth Silencio trinlydsdæmpende plader anvendes på betondæk, hulbetondæk og i træbjælkekonstruktioner. Pladerne anvendes i bygninger hvor man ønsker dæmpning af trinlyd og samtidig have et gulvvarmesystem med hurtig reaktionstid. Pladerne lægges på et plant underlag af træ eller beton og varmefordelingspladerne trykkes i sporene. Derefter trykkes rørene i varmefordelingspladerne.
Pladerne fastholder rørene og der er mulighed for forskellige C/C rørafstande. I enderne anvender man vendepladerne som hører til systemet. Med Roth Silencio pladerne får man hurtig regulering, optimal varmefordeling og et energieffektivt gulvvarmeanlæg. Læs mere her.


Med Roth får du:

  • Tysk kvalitet
  • Systemløsninger
  • Gratis support i hele processen
  • Maksimal komfort for brugeren
  • Miljøvenlig og økonomisk; gulvvarmesystemet kan udnytte flere forskellige varmekilder
  • Systemer der egner sig til alle typer af bygninger
  • Intelligent styresystem med central overvågning/styring

Vil du vide mere
Har du spørgsmål angående systemerne eller er usikker på hvilket system der passer bedst til din situation? Så er du meget velkommen til at kontakte os på service@roth-danmark.dk eller tlf: 47 38 01 21,  så kan vi sammen finde ud af hvordan vi bedst kan hjælpe dig.