Sikkerhedsdatablade

- det samlede overblik

Sikkerhedsdatablade (SDS) har til formål at give brugerne af kemikalier de nødvendige oplysninger for at hjælpe dem med at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

Brugerne af kemikalier er virksomheder eller enkeltpersoner i EU/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der anvender et stof, som sådan eller i en blanding, i deres industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter.

Sikkerhedsdatabladene er beregnet for såvel de arbejdstagere, der håndterer kemikalierne, som de sikkerhedsansvarlige.