Vision, mission og værdier

Vision:
Vores vision er at være de bedste på markedet inden for gulvvarme og rørsystemer til vand og varme.

Mission:
Med et internationalt perspektiv og en national tilstedeværelse vil vi sikre innovative, prisrigtige og markedstilpassede systemer af høj kvalitet, kombineret med kompetent support og logistikløsninger.

Værdier:
 

Professionelle
• Vi interagerer professionelt med alle forretningspartnere, herunder kunder, leverandører og kolleger.
• Vi har en høj grad af professionelle kompetencer
• Vi er professionelle i vores tilgang til alle opgaver
• Vi overholder altid alle indgåede aftaler til den aftalte tid og kvalitet

Ambitiøse
• Vi arbejder altid helhjertet og passioneret for at nå virksomhedens mål og visioner
• Vi arbejder hårdt på at blive de bedste til det, vi gør
• Vi er vedholdende, hårdtarbejdende og fokuserede på at nå vores mål
• Vores ambitioner kræver, at vi løbende forbedrer vores kompetencer, produkter og processer

Respekt
• Vi udviser gensidig respekt og interesse for vores kolleger, vores kunder og andre samarbejdspartnere
• Vi udviser forståelse for og anerkendelse af hinandens arbejde
• Vi er lydhøre og respekterer andres meninger.
• Vi giver og modtager konstruktiv feedback

Innovative
• Vi er altid klar til at ændre og udfordre det eksisterende
• Vi har modet til at komme med nye ideer og forfølge dem
• Vi søger ny viden og inspiration både internt og eksternt
• Vi forsøger altid at være et skridt foran vores konkurrenter