Universalplade EPS

Roth Universalplade EPS 30

Overhold nemt BR10 og DS469 i alle byggerier
Roth Universalplade EPS 30 kan anvendes til alle typer byggerier.

Pladen er beregnet til at lægge på stabile underlag af beton, træ mv., men kan også bruges på anden isolering. Du får et energi-effektivt gulvvarmeanlæg med en høj grad af komfort, som opfylder kravene om hurtig regulering af varmen, som beskrevet i varmenormen DS469. Derudover behøver systemet kun lave, energirigtige vandtemperaturer, som giver et lavere forbrug særligt i anlæg med varmekilder som varmepumper, fjernvarmeanlæg og kondenserende kedler.

Roth Universalplade EPS 30 består af:
› En hård EPS isolering i en tykkelse på 30 mm med spor og integreret vendeplade
› Varmefordelingsplader i aluminium
EPS isoleringen indeholder brandhæmmende materiale, og bidrager væsentligt til isoleringskravet i bygningsreglementet BR10 ved etageadskillelser mv. Pladerne har vejledende skærelinjer på bagsiden. Det gør det nemt at afkorte dem med en kniv samt naturligvis at skære dem lige.

Dit overblik
  • Sparer energi og CO2 udledning
  • Overholder BR10
  • Overholder varmenormen DS469
  • Én plade flere C/C rørafstande
  • Hjælper dig i 2020 byggeri
  • Hurtig udlægning
  • Valgfrit trægulv
  • Regulerer varmen hurtigt
  • Høj grad af komfort
  • Reducerer trinlyd i etagebyggeri
Tekniske data og installation

Her finder du tekniske data og installation til:

Roth Universalplade EPS 30 gulvvarmesystem


Download