Roth QuickStop Pro - et intelligent system mod lækager og vandskader

Alvorlige rørskader fra frostsprængninger, lækager eller brud på vandrør eller opvaskemaskine/vaskemaskine mv. kan være totalt ødelæggende for vores bygninger. Vandspild fra f.eks. løbende toiletter eller dryppende vandhaner, kan være svære at opdage og bestemme omfanget af. Selv mindre lækager kan føre til større skader på bygningen, hvis den ikke opdages i tide. Reparation efter en vandskade bliver ofte en meget omfattende og kostbar affære og i værste fald skal familien flytte, mens skaden udbedres. Desuden kan man uvidende have været udsat for et usundt indeklima i flere måneder. Til dette kan man tilføje, det stigende problem der er på manglende rent vand, som er en begrænset ressource. Derfor er det vigtigt, at selv mindre lækager og vandudslip opdages straks.

Roth QuickStop Pro beskytter dit hus, din økonomi, dit helbred og miljøet.
Roth QuickStop Pro holder øje med din komplette vandinstallation 24/7 uanset om du er hjemme, på arbejde eller på ferie. I tilfælde af lækage lukker QuickStop Pro for vandforsyningen til dit hjem og sender besked direkte til din smartphone.

Roth QuickStop Pro beskytter hele din installation ved hjælp af en patenteret og intelligent vandlækagesensor. Den registrerer selv den mindste lækage - ned til 6 ml i timen - mens en evt. større lækage registreres med det samme.

Roth Quickstop Pro findes i tre forskellige varianter:
  • Roth QuickStop Pro1 og Pro2 til almindelige husstande.
  • Roth QuickStop Pro3 til industri eller større faciliteter.
Roth QuickStop Pro1, 2 og 3 overvåger alle rørinstallationer i dit hjem, ved regelmæssigt at udføre forskellige tests, der giver dig fuldstændig beskyttelse mod enhver vandlækage. Indstilling af systemet er baseret 100% på dine personlige indstillinger og vandforbrug i din husstand:

Tæthedstest (alle modeller)
Rørsystemets tæthed overvåges konstant. De fleste vandskader er forårsaget af små skjulte lækager, som skal registreres så tidligt som muligt, før lækagen vokser og og øger omfanget af skaden.

Flow-test (alle modeller)

Kontrollerer at vandet ikke løber udover den forudindstillede tid. Du har mulighed for at definere, hvor længe vandet kan løbe, både når du er hjemme og væk hjemmefra - udelukkende baseret på vandforbruget i dit hjem.

Dryptest (Roth QuickStop Pro2 og Pro3)

Roth QuickStop Pro reagerer på dryplækager, og analyser forbruget af de sidste timer for at finde unormale forbrugsmønstre.
Dryptesten er mindre følsom end lækagetesten, og hjælper dig med hurtigt at opdage mindre lækager såsom dryppende vandhaner.

Volumentest (Roth QuickStop Pro3)

Når en lækage opstår, kan store mængder vand strømme ud af rørsystemet på meget kort tid. Volumentesten beskytter mod vandskader ved at sikre, at der automatisk lukkes for vandet, hvis lækagen pr. foruddefineret enhed bliver for stor. Maksimal vandvolumen pr. enhed kan indstilles individuelt.


Hvordan fungerer Roth QuickStop Pro?
Roth QuickStop Pro monteres på den indkommende vandforsyning så tæt på vandmåleren som muligt.
Et snavsfilter forhindrer sand, snavs og andre urenheder fra f.eks. reparations- eller vedligeholdelsesarbejder på vandforsyningens rørsystem i at trænge ind i husinstallationen. Urenheder vil kunne gøre skade på QuickStop Pro og husstandens vandforbrugende apparater.

Roth QuickStop Pro ventilenheden består af to dele:
  • En magnetventil, der lukker for vandet i tilfælde af alarm.
  • En integreret sensor, der registrerer lækager og sender et signal til kontrolenheden om analyse.

QuickStop-styring (Roth QuickStop Pro2 og 3)
Via styringen kan du ændre driftstilstand og bekræfte alarmer. Her kan du også ændre indstillinger, gennemse log og få
oplysninger om kommunens vandforsyning. Styringen kan også tilsluttes et alarm- eller smarthomesystem og kan udvides med tryk- og temperaturmåling.

Kontrolenhed (Roth QuickStop Pro1)
Fra kontrolenheden kan du ændre driftstilstand og bekræfte alarmer. Kontrolenheden kan også tilsluttes et alarm- eller smarthome-system.

Roth QuickStop app
Få trådløs kontrol, overvågning og alarmstyring af din rørinstallation via smartphone, ved at downloade Roth QuickStop app, fra App Store eller Google Play. Du kan også oprette forbindelse til Roth QuickStop Cloud Service på: cloud.rothquickstop.com - begge er gratis.