Nyt logistikcenter sparer miljøet for 395.000 ton CO2 om året

07-05-2015

Roth i Tyskland har åbnet nyt 5.000 m2 logistikcenter og sparer miljøet for 392.000 kg CO2 om året. Energien til strøm og opvarmning kommer fra vedvarende energikilder som sol,  jord og luft. Derudover anvendes spildvarme og genbrug af vand.

I opførelsen af Roth Werkes nye logistikcenter blev der lagt stor vægt på to hovedformål: For det første skulle byggeriet udføres på grundlag af de seneste effektivitetsstandarder for energi og teknologi. For det andet skulle et moderne logistikkoncept være opfyldt, så kundernes behov mødes optimalt. Begge dele er lykkes til fulde i det nye byggeri.