Roth systemer indstøbt i beton med ståltrådsbindere

Den traditionelle løsning
Røret fastgøres med ståltrådsbindere til et armeringsnet, som både fungerer som rørholder og er med til at styrke betonen. Armeringsnettet skal være hævet ca. 10 mm fra den underliggende isolering, og der skal udlægges en fugtspærre umiddelbart under gulvvarmerørene. Hvis du ikke anvender ståltrådsbindere, kan du i stedet anvende clips, der fungerer både som rørholder og hæver armeringsnettet over isoleringen.

Dit overblik
  • Armeringsnet fungerer som rørholder og styrker betonen
  • Du kan anvende ståltrådsbindere eller clips
Tekniske data og installation

Her finder du tekniske data og installation til:

Roth systemer indstøbt i beton med ståltrådsbindere

 

Download