Roth shunt med termostatisk ventil

Roth Shunt med Wilo para pumpe

Roth shunt med termostatisk ventil leveres med Wilo Para pumpe 15-130/6. Pumpen og shunten er udviklet til anlæg på helt op til 240 m², dog afhængigt af det aktuelle varmetab og valg af rørdimensioner.

Roth shunt med termostatisk ventil er forsynet med termostatisk ventil, der giver mulighed for indstilling af fremløbstemperaturen i området 25 - 60°C.
Termostaten kan låses. Roth gulvvarmeshunt er venstrehængt, men kan nemt spejlvendes og konverteres til højrehængt.
Roth shunt med termostatisk ventil leveres komplet med termometer, pakninger, termostat, nøgle til forindstilling og pumpe. Læs mere her.
 

Roth shunt med vejrkompensering

Roth shunt med vejrkompensation leveres med en Wilo Para pumpe 15-130/6, der overholder EUP 2015 kravet. Pumpen og shunten er udviklet til anlæg på helt op til 240 m², dog afhængigt af det aktuelle varmetab og valg af rørdimensioner.
Roth shunt med vejrkompensation er forsynet med et komplet vejrkompenseringsanlæg, der består af udeføler, fremløbsføler, motorventil og selve styringen. I styringen kan der vælges valgfrit blandt flere varmekurver, og der kan bl.a. vælges maksimal fremløbstemperatur m. v.
Roth shunt med vejrkompensation er venstrehængt, men kan nemt spejlvendes og konverteres til højrehængt.
Roth shunt med vejrkompensation leveres komplet med termometer, pakninger, vejrkompenseringsanlæg, nøgle til forindstilling og pumpe. Læs mere her 

Roth shunt 3-vejs med termostatisk ventil

Roth Shunt 3-vejs med termostatisk ventil

 Shunten leveres med en Wilo Para pumpe 15-130/6. Pumpen og shunten er udviklet til anlæg på helt op til 240 m², dog
afhængigt af det aktuelle varmetab og valg af rørdimensioner.

Shunten er udviklet til at kunne hente vandet i selve varmekilden, således at primærpumpen i nogle anlægstyper helt kan undværes
eller alternativt kun skal yde et meget lille primærtryk. Der er mulighed for regulering af fremløbstemperaturen i området 25-60°C.
Termostaten kan låses. Shunten er venstrehængt, men kan nemt spejlvendes og konverteres til højrehængt.

Shunten leveres komplet med termometer, pakninger, termostat og pumpe. Læs mere her

Roth shunt 3-vejs med vejrkompensering

Varmenormen DS 469 stiller krav om automatisk styring af fremløbstemperaturen efter varmebehovet. I praksis betyder det, at centralvarmeanlæg uden integreret vejrkompensering i varmekilden skal monteres med vejrkompensering. Dette gælder også gulvvarmeanlæg.

Roth shunt 3-vejs med vejrkompensering er enkel at betjene og giver et hurtigt overblik over temperaturer og driftsstatus via displayet. Roth shunt 3-vejs med vejrkompensering leveres med integreret ventil til indregulering af primærflowet og Wilo Para pumpe 15-130/6. Roth shunt 3-vejs med vejrkompensering har en kapacitet på ca. 240 m² og passer naturligvis direkte på Roth gulvvarmefordelere.
Komplet med udeføler, fremløbsføler og motorventil. Læs mere her

Roth ShuntUnit, 1-8 afgreninger

Med præmonterede fordelerrør og automatisk udluftningsprogram.
Roth ShuntUnit, 1-8 afgreninger anvendes til mindre gulvvameanlæg - både ved nybyggeri og renoveringsopgaver. Roth ShuntUnit, 1-8 afgreninger har en kapacitet på op til  160 m² afhængig af det reelle varmetab. Roth ShuntUnit anvendes på anlæg, hvor varmekilden giver højere fremløbstemperatur, end der anvendes på gulvvarmeanlægget.
Roth ShuntUnit, 1-8 afgreninger leveres med en A-mærket pumpe, som sikrer et minimalt el-forbrug. Pumpen, som bl.a. indeholder et automatisk udluftningsprogram, er præmonteret på venstre side af fordelerrørene, men kan nemt flyttes til højre side. Læs mere her

 

Roth ShuntUnit leveres med præmonterede fordelerrør med 1-8 afgreninger som er forberedt til montering af Roth rumregulering. Roth ShuntUnit kan udbygges med flere afgreninger ved anvendelse af udvidelsessæt.

Roth minishunt

Minishunte

Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum. Fås som trådløs eller trådført.
Roth minishunt er beregnet til regulering af gulvvarmen i et enkelt rum. Roth minishunt kan tilsluttes "ude i installationen" ligesom en radiator til både 1-strenget og 2-strenget  anlæg. Roth minishunt kan forsynes med en duo-fordeler, hvis der er brug for at tilslutte to kredse. Roth minishunt bruges til opblanding af vandet, hvor varmekilden har højere fremløbstemperatur, end gulvvarmen skal bruge. Roth minishunt fås enten med termostatisk ventil, styret af en rumføler med 5 meter kapilarrør, eller med en trådløs rumtermostat. Læs mere herRoth trådløs regulering til minishunt

Roth trådløs regulering til minishunt er et komplet system til regulering af enkelte rum i kombination med Roth minishunt.

Den trådløse regulering gør monteringen enkel - både ved nybyggeri og ved renoveringsopgaver, hvor det kan være vanskeligt at trække ledninger. Den trådløse installation øger valgmulighederne, når det gælder placering af rumtermostaten og Roth minishunt. Rumtermostaten har indbygget omskifter til natsænkning. Læs mere her

 

Roth vejrkompensering til gulvvarmeshunt

Komplet med udeføler, fremløbsføler og rumtermostat. Roth vejrkompensering er en programmerbar digital styring til Roth shunt med 3-vejs ventil og Wilo Para pumpe 15-130/6. Den tilpasser fremløbstemperaturen på gulvvarmeanlægget efter udetemperaturen. Forprogrammeringen giver mulighed for at lave egne programmer, f.eks. at sænkning af temperaturen, når der ikke er behov for varme. Læs mere her

    • Ugentlige programmer
    • 9 forprogrammerede programmer, og 4 brugerprogrammer
    • Ubegrænset hukommelse
    • Regulering tilpasset i forhold til udetemperatur