Gulvvarmerør

1. Hvilken type glykol skal man bruge i Roth Pex-rør?
Propylenglykol

2. Hvor høj temperatur kan et Roth X-PERT S5 rør klare?
Kontinuerligt 70°C, kortvarigt 100 °C ved 6 bar tryk.

3. Hvor kan jeg henvende mig for at få et tilbud på et Roth gulvvarmesystem?
Kontakt din lokale VVS-installatør eller tjek nettet.

4. Hvor mange meter med 10,5 mm rør kan jeg lægge?

Maksimum 50 meter

5. Hvor mange meter må jeg lægge med et 16 mm rør?

Maksimum 90 meter

6. Hvor mange meter må jeg lægge med et 20 mm rør?
Maksimum 120 meter

7. Hvor meget skal jeg isolere ved indstøbning af Roth gulvvarme?
Roth anbefaler 300-400 mm polystyren.

8. Hvor meget vand er der i et 16 mm rør?
Der er 0,11 liter/meter.

9. Hvor meget vand er der i et 20 mm rør?
Der er 0,20 liter/meter

10. Hvor stor er inderdiameteren på en rulle 16 mm rør à 600 m?
Den er 50 cm

11. Hvor stort er det procentuelle energitab, hvis jeg lægger 5 cm celleplast i stedet for 20 cm ved indstøbning i beton?
Det kommer an på celleplastens isoleringsværdi og byggekonstruktion. Rådfør dig med din bygherre eller bygningskonsulent.

12. Hvor tykt trægulv (overgulv) kan jeg lægge ovenpå en Roth gulvvarmeinstallation?
Maksimum 28 mm trægulv.

13. Hvor varmt vand kan jeg køre frem til Roth gulvvarmefordeleren?
Ved ekstreme forhold kan fremløbstemperaturen komme op på 45°C.

14. Tåler et indstøbt Roth PEX-rør, at vandet fryser?
Nej, Brug altid glykol ved risiko for frost.

15. Tåler Roth rør sollys?
Ja, men højst i 14 dage, hvis de ligger direkte i sollys.