Bæredygtighed

I harmoni med naturen
Aktiv beskyttelse af miljøet er en integreret del af vores virksomhedsprincipper. Det er vigtigt for os at bevare ressourcerne i udviklingen, fremstillingen og brugen af vore produkter.

Vi har ansvar for det sted, hvor vi bor, og det forpligter os til at sikre, at vi beskytter miljøet ud over de lovmæssige krav. Gennem dette er vi med til at reducere CO2-udledningen betydeligt. Gennem vort eget miljøprogram og etablering af et miljøledelsessystem i overensstemmelse med EMAS (miljøledelse og miljørevision) har vi forpligtet os til løbende at forbedre, hvad vi gør for miljøet.

Vore produktkoncepter er designet til at beskytte miljøet ved brug af ikke-forurenende materialer - særligt i vores plastindustri. Vi bruger omhyggeligt udvalgte materialer, og vores systemteknologi sikrer holdbarheden af ​​vores produktserier. Produkternes holdbarhed er dokumenteret gennem årtiers brug.
Vi forbedrer løbende vores fremstillingsprocesser, så de kræver mindre energi, men er lige så effektive eller endda endnu mere. Ved at erstatte traditionelle materialer med plast, som er vores primære basismateriale i vore produktsystemer, bidrager vi væsentligt til at forbedre den økologiske balance.
Det er obligatorisk for vores udvikling, at vi har fokus på brug af genanvendelige materialer i fremstillingen af ​​vore produktsystemer. Roth Industries har modtaget flere priser for engagementet i at beskytte ​​vores ressourcer og miljø.

Læs også: Roth i Tyskland åbner 5.000 m² logistikcenter og sparer miljøet for 392.000 kg CO2 om året. Energien til strøm og opvarmning kommer fra vedvarende energikilder som sol,  jord, luft, spildvarme og genbrug af vand.